REPSOL TELEX E 68 20L

 • Марка: REPSOL
 • Кат. номер:TF0220
 • Хидравлично масло
 • Подходящо за хидравлични с-ми работещи при високо налягане
 • Одобрения и спецификации:
  • DIN 51524 Part 2 HLP 
  • Denison Hydraulics HF-O, HF-1, HF-2 
  • Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69 (ISO-68); P-70 (ISO-46) 
  • ISO 6743/4 HM 
  • AFNOR NF E 48-603 HL, HM 
  • AFNOR NF E 48-690 и 48-691 
  • BOSH REXROTH RE90 220 
  • Eaton Vickers I-286-S и M2950-S
Подробно описание +

Серия продукти, специално предназначени за употреба в хидравлични системи, изискващи масла със забележително високи противоизносни свойства. Произведени от подбрани базови масла и внимателно селектиран набор от специфични добавки, REPSOL TELEX E 68 е висококачествено масло с отлични качества. Особено подходящи за хидравлични системи и машини, независимо от вида на помпата, особено при високо налягане, както и за всички механизми, изискващи стабилни масла покриващи и дори превишаващи изискванията на международните стандарти за защита от износване.  

Свойства:

 • Изключително висока устойчивост на окисление и образуване на утайки 
 • Стабилен вискозитет 
 • Много добри антиразпенващи и антикорозионни качества 
 • Защитава от образуване на емулсии 
 • Отлична филтруемост 
 • Много добра съвместимост с уплътнения 
 • Максимално високи противоизносни качества 
 • Отлична устойчивост при тежки режими на работа 
 • Висока термо и хидролитична стабилност

Експлоатационни нива и одобрения:

 • DIN 51524 Part 2 HLP 
 • Denison Hydraulics HF-O, HF-1, HF-2 
 • Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69 (ISO-68); P-70 (ISO-46) 
 • ISO 6743/4 HM 
 • AFNOR NF E 48-603 HL, HM 
 • AFNOR NF E 48-690 и 48-691 
 • BOSH REXROTH RE90 220 
 • Eaton Vickers I-286-S и M2950-S

Технически характеристики:

 • Вискозитет: ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100 
 • Вискозитет при 100°C cSt ASTM D 445 3.4, 4.4, 5.4, 6.8, 8.5, 11
 • Вискозитет при 40°C cSt ASTM D 445 15, 22, 32, 46, 68, 100
 • Вискозитетен индекс ASTM D 2270 113, 107, 100, 98, 98, 97
 • Плътност при 150С g/cm3 ASTM D 4052 0.861, 0.865, 0.87, 0.880, 0.880, 0.885 
 • Пламна температура oC ASTM D 92 180, 200, 215, 225, 235, 245 
 • Температура на течливост oC ASTM D 97 -27, -27, -24, -24, -24, -21 
 • Корозионeн тест медна пластина 3ч.при 100оС ASTM D 130 1а 1а 1а 1а 1а 1а 
 • Образуване на емулсия при 54оС Мин. ASTM D 1401 <20 <20 <25 <30 <45 <30(82оС) 
 • Тест корозия желязо А и В ASTM 665 преминал преминал преминал преминал преминал преминал 
 • Тест въздушна емулсия при 50°C Мин. ASTM D 3427 1 1 1.5 2.4 3.6 6
 • FZG, постепенно натоварване DIN 51354 - - 12 12 12 12
 • TAN Mg КОН/g ASTM D 664 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.38
 • RBOT Мин. ASTM D 2272 400 400 400 400 400 400