Грес

filter
Производител

Гресите се са вид смазка, осигуряваща филм, който пречи на две повърхности да се трият директно една в друга. Това намалява триенето между тези повърхности и предотвратява повреждането им. Тя представлява поресто вещество, в чиито пори се съдържат капки масло. Когато се мачка или трие по време на работа, маслото излиза от порите и осигурява предпазен филм.

Състав

Състои се от масло, сгъстител и добавки. За сгъстител обикновено се използват сапуни на база алкални метали. Добавките осигуряват допълнителни свойства на гресите, като инхибитори против корозия, специфични вещества за сухо смазване и др. Чрез комбиниране на различни масла, сгъстители и добавки се добиват смазки със специфични качества - различен вискозитет, устойчивост на атмосферни условия, високо налягане или температура, вакуум, биоразградимост, съвместимост със хранителни вещества и т.н.

Свойства

Използваните сгъстители за производството на дадена грес определят специфичните и свойства. Те са на база натриеви, калциеви, бариеви, литиеви, силициеви сапуни, тефлон, силикон или бентонит. При високонатоварени приложения се добавят вещества като молибденов дисулфид, графит и т.н. които осигуряват „сухо“ смазване, в случай, че възникне прекъсване на масления филм. Гресите също имат класове на консистенция от 000 (течна) до 6 (твърда). Тя се измерва по специална методика, при която се отчита проникването в тестваните образци на калиброван конус, при еднакви друти условия.

Области на приложение

Греста осигурява смазване при детайли, които се движат бавно, рядко или при такива условия, в които обикновеното смазочно масло би изтекло, като машинни елементи, зъбни колела, редуктори, лагери, транспортни ленти и съоръжения и т.н.

Видове

Според приложението си се разделят на универсални, греси за смазване на уплътнители, на лагери, водоустойчиви, високотемпературни, за хранително-вкусова промишленост и за фина механика.

Съвременната промишлености автомобилната индустрия поставят все по-високи изисквания към тези смазки, но не биха издържали и ден без този помощник.