Политика за защита на личните данни

Вашите лични данни са важни за нас. Политиката ни за защита на личните данни регламентира начина, по който използваме и съхраняваме всяка предоставена ни лична информация, когато ползвате нашия уебсайт.
TECHNOFLU.BG има грижата за защитата на вашите лични данни. Когато бъдете помолени да предоставите определена информация, с която можете да бъдете идентифицирани при ползване на уебсайта, можете да сте сигурни, че тя ще бъде използвана само за нуждите на сайта. TECHNOFLU.BG може периодично да променя тази политика, като актуализира настоящата страница. Последната редакция влиза в сила от 05.05. 2016 г.Каква лична информация събираме

Събираме информация от Вас, когато се регистрирате в нашия сайт, абонирате се за информационен бюлетин, при анкета или попълване на формуляр.

Можем да съберем следната информация:

  • име или псевдоним
  • информация за контакт, като имейл адрес и телефон
  • демографска информация като възраст, националност, местоположение, предпочитания и интереси
  • друга информация, свързана с клиентски проучвания или предложенияКакво правим със събраната информация

Събираме тази информация, за да разберем по-добре вашите нужди, което ни помага да ви предоставим по-качествена услуга и по ред други причини като:

  • Персонализиране на Вашия потребителски опит.
  • Вътрешна организация на записите.
  • Използваме тази информация за подобряване на уебсайта и нашите услуги.
  • Можем периодично да Ви изпращаме имейл съобщения относно новини, специални предложения или друга информация, която смятаме, че би представлява интерес за Вас.

Понякога можем да използваме Вашите данни за контакт за маркетингови проучвания. Можем да се свържем с Вас по имейл. Можем да използваме информацията за адаптиране на сайта в съответствие с интересите Ви.Сигурност

Поемаме ангажимент за сигурността на вашите лични данни. За предотвратяване на неоторизиран достъп или разкриване сме въвели подходящи физически, електронни и управленски процедури за опазване и защита на информацията, събирана онлайн.Cookies

Нашият уебсайт може да използва cookies и други технологии като „pixel tags“. Те помагат за по-добро разбиране на потребителското поведение, показват кои части от уебсайта са посещавани, улесняват и измерват ефективността на уеб-услугите. Ние не разглеждаме информацията, събирана с помощта на cookies и други технологии, като лична. Възможно е да приемете или откажете използването на cookies. Повечето уеб браузъри автоматично приемат cookies, но в повечето случаи е възможно да модифицирате браузъра си да отхвърля cookies, ако желаете. Възможно е това да възпрепятства ползването на пълните възможности, предоставяни от сайта.Линкове към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да съдържа линкове към други сайтове, представляващи интерес за Вас. След като ползвате линковете, за да напуснете нашия уебсайт, имайте предвид, че ние не разполагаме с контрол върху съдържанието в тях. За това не можем да носим и отговорност за защита и поверителност на информацията, която им предоставяте, посещавайки ги. Бъдете внимателни и се запознайте със декларацията за поверителност на съответния сайт.Управление на личните данни

Можете да ограничите събирането или ползването на вашите лични данни по следните начини:

Ако предварително сте ни дали съгласието си да ползваме вашата лична информация за целите на директния маркетинг, можете да промените това си желание по всяко време като ни изпратите имейл на адрес: sales@technoflu.bg

Ние няма да продаваме, разпространяваме или даваме Вашата лична информация на трети страни, освен ако нямаме вашето разрешение или не сме длъжни да направим това по закон .

Ако смятате, че информацията, която имаме за Вас, е невярна или непълна, моля, пишете ни или изпратете съобщение по имейл, възможно най-бързо, на горепосочения адрес.Деца

Ние съзнателно не събираме информация за лица на възраст под 16 години. Когато научим, че сме събрали лична информация за лица под 16 години, ще предприемем стъпки за нейното изтриване, колкото е възможно по-скоро.