Трансмисионни мотоциклетни масла

filter
Производител
Литри
Трансмисионни масла

Трансмисионните масла служат за смазване на скоростни кутии, редуктори, зъбни предавки, съединители. Общо взето трансмисиите работят по сходен начин и имат сходни изисквания към маслата, които използват.

Състав

Маслото за трансмисии представлява базово масло или няколко базови масла и набор от добавки.
Базовите масла от своя страна могат да бъдат минерални или синтетични. При специфични или високи изисквания се използват синтетични, подбрани в зависимост от конкретното приложение. Присадките или добавките позволяват на маслото да постигне по-високи изисквания, отколкото могат да осигурят чистите базови масла.
Най-използваните присадки са противоизносни, най-често фосфатни съединения, за екстремно натоварване (EP) - базирани на сяра-фосфорни съединения, антиокислителни, противопенни, различни подобрители на вискозитет, антифрикционни и т.н.

Изисквания

• подходящ вискозитет
• висок вискозитетен индекс, това им осигурява надеждна работа в голям температурен диапазон
• добра стабилност на окисление, работната им температура може да бъде доста висока
• добри мазилни качества
• висока съвместимост с различните материали, използвани в конструкциите на трансмисиите
• добри противопенни качества
• отлични EP (Extreme Preasure) и противоизносващи качества – доста важно качество за механични трансмисии, предвид голямото триене при контакта между зъбите
• подходящи антифрикционни присадки

Класификация и експлоатационни нива

Най - често използваната класификация според вискозитета на трансмисионните масла е по SAE (Society of Automotive Engineers).Този стандарт разделя маслата на зимни и летни класове. Зимните са обозначени с "W", съкращение от «winter» (зима). Има и масла, покриващи повече от един вискозитетен клас.Това дава възможност да бъде намалена номенклатурата на масла за различни видове трансмисии и съответно да бъдат намалени разходите за доставка и съхранение на смазочните продукти.
Експлоатационните нива на маслата са систематизирани в друг стандарт API (American Petroleum Institute). Това е стандарт, който за разлика от SAE, характеризиращ само вискозитета, е показател за качествата на продуктите. По API трансмисионните масла се делят на 5 класа с названия GL от 1 до 5.
Към момента най-актуални са последните два класа – GL-4 за по-ниско натоварени
трансмисии и GL-5 за по-високо натоварени. Важно е да отбележим, че тези два класа не винаги са взаимозаменяеми. Когато производителят на трансмисията препоръчва масло клас GL-4, то не трябва да се заменя с масло клас GL-5. Може да се замени с универсално масло, което отговаря и на двата класа. Много от конструкторите на трансмисии имат свои изисквания към качествата на маслата. Някои като Allison, Case, Caterpillar, Denison, Mercedes-Benz, Vickers, ZF и др. имат собствени норми.

Как да изберем подходящо трансмисионно масло?

При подбора най-важното условие е да се спазват препоръките на производителя. Когато такива липсват, има специални изисквания, или други съображения, може да се прибегне до подмяна на оригиналното масло с друго. В такъв случаи е добре да се консултирате с доставчика на смазочни продукти, като трябва да се вземат предвид фактори като натоварване, температура, обороти, метод на мазане, използван в конкретния случай (под налягане, плискане, мъгла), вибрации, замърсяване, поносимост към материалите, използвани в трансмисията, и евентуално наличие на специфични изисквания.