Автомобилни трансмисионни масла

  • Трансмисионно масло Минерално Подходящо за автоматични трансмисии и хидравлика Одобрения и спецификации: GM DEXRON II D  MB 236.7  MAN 339 Type Z1 и V1  VOITH 55.6335 (предишна G-607) ZL TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C  ALLISON C4  FORD MERCON  Трансмисионно масло Минерално...

    12,57 лв
  • Трансмисионно масло Минерално Подходящо за автоматични трансмисии и хидравлика Одобрения и спецификации: GM DEXRON II D  MB 236.7  MAN 339 Type Z1 и V1  VOITH 55.6335 (предишна G-607) ZL TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C  ALLISON C4  FORD MERCON  Трансмисионно масло Минерално...

    214,51 лв
  • Трансмисионно масло Синтетично Подходящо за автоматични трансмисии и хидравлика Одобрения и спецификации: GM DEXRON III G  MAN 339 V-2, Z-2  VOLVO 97341  ALLISON C-4  ALLISON TES 389  ZL TE-ML 4D/14B и 16L VOITH 55.6336 (предишна G-1363)  FORD MERCON  Трансмисионно масло Синтетично...

    13,13 лв
filter
Производител
Литри
ATF масла

Трансмисионните масла служат за смазване на скоростни кутии, редуктори, диференциали, зъбни предавки и като работен флуид в хидродинамичните предавателни кутии. Общо взето трансмисиите работят по сходен начин и имат сходни изисквания към маслата, които използват.

Състав

Маслото за трансмисии представлява базово масло или няколко базови масла и набор от добавки.
Базовите масла от своя страна могат да бъдат минерални или синтетични. При специфични или високи изисквания се използват синтетични, подбрани в зависимост от конкретното приложение. Присадките или добавките позволяват на маслото да постигне по-високи изисквания, отколкото могат да осигурят чистите базови масла.
Най-използваните присадки са противоизносни, най-често фосфатни съединения, за екстремно натоварване (EP) - базирани на сяра-фосфорни съединения, антиокислителни, противопенни, различни подобрители на вискозитет, антифрикционни и т.н.

Изисквания

• подходящ вискозитет
• висок вискозитетен индекс, това им осигурява надеждна работа в голям температурен диапазон
• добра стабилност на окисление, работната им температура може да бъде доста висока
• добри мазилни качества
• висока съвместимост с различните материали, използвани в конструкциите на трансмисиите
• добри противопенни качества
• отлични EP (Extreme Preasure) и противоизносващи качества – доста важно качество за механични трансмисии, предвид голямото триене при контакта между зъбите
• подходящи антифрикционни присадки

Класификация и експлоатационни нива

Най - често използваната класификация според вискозитета на трансмисионните масла е по SAE (Society of Automotive Engineers).Този стандарт разделя маслата на зимни и летни класове. Зимните са обозначени с "W", съкращение от «winter» (зима). Има и масла, покриващи повече от един вискозитетен клас.Това дава възможност да бъде намалена номенклатурата на масла за различни видове трансмисии и съответно да бъдат намалени разходите за доставка и съхранение на смазочните продукти.
Експлоатационните нива на маслата са систематизирани в друг стандарт API (American Petroleum Institute). Това е стандарт, който за разлика от SAE, характеризиращ само вискозитета, е показател за качествата на продуктите. По API трансмисионните масла се делят на 5 класа с названия GL от 1 до 5.
Към момента най-актуални са последните два класа – GL-4 за по-ниско натоварени
трансмисии и GL-5 за по-високо натоварени. Важно е да отбележим, че тези два класа не винаги са взаимозаменяеми. Когато производителят на трансмисията препоръчва масло клас GL-4, то не трябва да се заменя с масло клас GL-5. Може да се замени с универсално масло, което отговаря и на двата класа. При индустриалните трансмисионни масла по-често се използват експлоатационни класификации на ISO, AGMA, US STEEL и DIN.
Много от конструкторите на трансмисии имат свои изисквания към качествата на маслата. Някои като Allison, Case, Caterpillar, Denison, Mercedes-Benz, Vickers, ZF и др. имат собствени норми. Малко по-различно стоят нещата при хидродинамичните предавки и автоматичните скоростни кутии. При тях маслата се използват както за мазане, така и за работна течност. Специални класове за тях имат General Motors - "Dexron" и Ford – "Mercon".

Как да изберем подходящо трансмисионно масло?

При подбора най-важното условие е да се спазват препоръките на производителя на оборудването. Когато такива липсват, има специални изисквания, или има други съображения, може да се прибегне до подмяна на оригиналното масло с друго. В такъв случаи е добре да се консултирате с доставчика на смазочни продукти, като трябва да се вземат предвид фактори като натоварване, температура, обороти, метод на мазане, използван в конкретния случай (под налягане, плискане, мъгла), вибрации, замърсяване, поносимост към материалите, използвани в трансмисията, и евентуално наличие на специфични изисквания.