FEBI 05011 ANTIFREEZE G11 60L

Антифриз-концентрат

 • Литри: 60
 • Вид антифриз: син/зелен G11/BS6580

523,90 лв

Febi 05011 G11 (син цвят) е антифриз-концентрат с дълъг живот и антикорозионни свойства, и е подходящ за всички охладителни системи с „водно” охлаждане.

 •  При концентрация 25 % осигурява защита срещу корозия и разяждане, образуване на котлен камък,  утайки и пяна.
 •  Може да се използва в двигатели с алуминиеви цилиндри и алуминиеви радиатори.

Експлоатационни нива и одобрения:

 • MAN 324
 • MB 325.0
 • GM 1825M

Технически характеристики:

 • Относителна плътност при 20 °C 1.13 g/cm³ DIN 51757 
 • Пламна температура >100 °C DIN 51758 
 • Температура на запалване > 400 °C DIN 51794
 • Температура на кипене > 170 °C ISO 2592
 • Вискозитет при 20 °C < 25 mm²/s DIN 51562