Масла

Можем ли да си представим свят без нещата, които всички ние приемаме за даденост, като съвременната индустрия, милионите автомобили, камиони, влакове, самолети и кораби? Всеки механизъм, като започнем от любимият ни ръчен часовник, минем през хладилника в кухнята ни и климатика, автомобила в гаража, макарата на въдицата, велосипеда, бензиновия трион, стигнем до турбините в електроцентралата и тежките танкери в океана се нуждае от специфичен вид смазка за да може да функционира. Производителите на смазочни материали се изправят пред океан от предизвикателства всеки ден за да успеят да отговорят на все по-високите изисквания към растящата продуктова гама, експлоатационните показатели, стандарти за енергийна ефективност и вредни емисии, ниско съдържание на сулфатна пепел заради филтрите за твърди частици, изискванията на производителите за удължен пробег, и нисък вискозитет при запазени мазилни свойства с цел икономия на гориво.

Развитие

Хората използват смазочни вещества от векове. Първите смазки били смеси от животинска лой и калций или растително масло. Към края на 19 век вече са създадени и пластични смазки на основата на минерални масла. Използвали се за смазване на промишлени машини и вагони. С напредъка в развитието на парни машини, промишленост, автомобилен транспорт и селско стопанство през 20 век, се появява нужда от по-ефективни смазочни продукти. Вече се разработват смазки със специфично приложение - за двигатели, лагери, зъбни предавки, за вагони, транспортни ленти и т. н. През 1950 г. се появява и универсална пластична смазка (грес), създадена от моторно масло сгъстено с литиев сапун, която и до днес е едно от най-разпространените смазочни средства, използвани в промишлеността и автомобилостроенето.

Значение

Маслата са гръбнака на съвременния ни свят. Невидим за повечето от нас, той крепи не просто съществуването на икономиката и автомобилния парк, а целият ни начин на живот. Глобалното икономическо значение на иновациите в тази сфера е огромно. За пример разликата между два последователни класа масло по отношение икономия на гориво може да е 2.5%. Тези наглед нищожни проценти умножени по броя на работещите с тях двигатели по целият свят представляват милиони литри спестено гориво, със всички освен икономически, така и екологични ползи.